Utlåning

Utlåning

 

Ni vet väl att det finns gemensamma trädgårdsredskap att låna i kvarterslokalens garage. Garageporten öppnas med lägenhetsnyckeln (samma som till soprummet). Lån skrivs in i listan på väggen.

 

Områdesansvariga

Område 1: Gunnar Svensson - Husarvägen 21

tel: 0706-981680

 

Område 2: Mikael Carlsson – Ryttarvägen 14

tel: 0735-070401

 

Område 3: Kathrine Andersson - Husarvägen 63

tel: 0700-852762

 

Tyvärr så får viss utrustning "fötter" och återlämnas ej efter användning.

Vi saknar tex Hjälm med visir som köptes in för att bland annat användas i

samband med nyttjande utav Föreningens motordrivna Röj/Sly såg.

Således så hoppas Vi att Ni som lånar utrustning lämnar tillbaka den/dessa också.

 

 

exempel på saker som finns är:

Högtrycks-Tvätt

iller:: Tillbehör högtryckstvätt, spolning avloppsledning

Lövblås/sug

Gräsklippare,

Trimmer,

Röjsåg,

Kompostkvarn, Manual>>>

Elektrisk häcksax (flera)

Grov grenklippare

Frånluftsmätare

Luftavfuktare

Våtdammsugare,

Stege,

Skottkärra

och slutligen har vi köpt in en decibelmätare.

 

Färg finns i kvartersgården för att bättringsmåla föreningens byggnadsdelar,

kontakta Hustomten för att få tillgång till rätt färg.
Utbyggnader, räcken, staket mm som medlem själv uppfört och behöver

målas, skall medlem själv bekosta med egen färg. 

 

 

Bruksanvisningar

 

Bruksanvisning för våran luftflödes mätare

Testo 417 Vinghjulsanemometer 417

 

produkt info (pdf) Källa:http://www.sttermo.se/sv/handinstrument/luftflodesmatare

/vinghjulsanemometer-testo-417.html

 

Kompostkvarn