Försäkring


Försäkring

 

2020-03-17 

BRF HUSAREN är försäkrade hos Länsförsäkringar och i denna försäkring ingår även tillägg för Kollektiv Bostadsrättsförsäkring samt en Olycksfallsförsäkring.

Det är alltid medlemmens ansvar att man ser över sitt försäkringsskydd.

Vad som ingår i ovan nämnda försäkringar framgår av de dokument som ni hittar på vår hemsida.

Dock kan en senare uppdatering finnas av detaljer av villkoren. Vi reserverar oss för att en senare version kan finnas.

Papperkopia på villkoren finns hos styrelsen


*Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring - Kollektiv V513:8


*Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring V707:6

 

 


 

 

*Färgkoder till husen (pdf) utskrift vänlig

Andelstalen på de olika bostadsrätterna.

1.402 % 2 rum o kök

1.590 % 3 rum o kök

2.160 % 106 kvadrat

2.176 % 107 kvadrat

2.285 % 116 kvadrat

 

Färgkoder till husen på Husarvägen

1. Utvändig klädsel 2005 - Y20 R

2.Fönster och Dörrfoder 3030 - R 90 B

3a. Ytter dörrar Gamla färgen 4020 - R 90

3b. Ytter dörrar Nya färgen NCS S5030 - R 90B

4. Förrådsdörrar och soprum 53005 - Y20 R