2020

Brf Husaren

Brf Husaren informerar

Utskick 2020


Årsredovisning

samt

Protokoll från årstämman


Kallelse till Årsstämman 2020

Härmed kallas medlemmar i BRF Husaren till Årsstämma tisdag 2 juni med start 19:00.

Plats:  Vid Kvartersgården.

Mötet blir ej enligt sedvanliga rutiner på grund av Covid-19. Se separat bilaga.

Årsredovisning med revisionsberättelse bifogas i detta utskick.(bara i brevlåda)

Fullmaktssedlar delas ut senare.


Information 24 April från styrelsen

Reparationer, Målning, Avier, Behandling av tak, Ytterdörrar.


Vårstädning 2 Maj


Informationsblad 17 mars 2020


Bostadsrättsförsäkring kollektiv V513:8

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring V707:6

BRF HUSAREN är försäkrade hos Länsförsäkringar och i denna försäkring ingår även tillägg för Kollektiv Bostadsrättsförsäkring samt en Olycksfallsförsäkring.

Det är alltid medlemmens ansvar att man ser över sitt försäkringsskydd.

Vad som ingår i ovan nämnda försäkringar framgår av de dokument som ni hittar på vår hemsida.

Dock kan en senare uppdatering finnas av detaljer av villkoren. Vi reserverar oss för att en senare version kan finnas.

Papperkopia på villkoren finns hos styrelsenInformation ang felaktigt utskick av fakturor för Q2 2020-03-12

Som tidigare informerats (3/3) har SBC gjort fel gällande kostnaden för elförbrukningen. Man har istället för att ändra elavgiften, lagt till denna utöver den gamla. Det har därför blivit två ”rader” med El-avgift, en benämnd Eltillägg och en benämnd Elavräkning.

Nya aviseringar har skickats ut och de felaktiga har makulerats i SBC’s system. Jag har idag talat med handläggaren på SBC och kommit fram till att ge följande information.

 

  • Får ni faktura som papperskopia så har ni fått en ny uppsättning för tre månader. De som gäller är därmed de fakturor med endast en ”rad” för Elavräkning daterade 2020-03-05.

 

  • Betalar ni via Autogiro så skall det sköta sig automatiskt, dvs att endast de nya riktiga fakturorna kommer att dras.

 

 

  • Betalar ni via E-faktura eller Kivra behöver ni aktivt ta bort de felaktiga för att ej dubbel betalning skall ske. (obs ta bort alla tre för, apr/maj/juni)

 

De felaktiga fakturorna är daterade 2020.03.03 och har i de flesta fall ett allt för högt belopp, nya rättade är daterade 2020.03.05.

 

Handläggare på SBC och vi i styrelsen ber om ursäkt för att det blivit så här.


För Styrelsen                                                                                   För SBC Gbg

Gunnar Svensson.                                                                          Emma Dahlborg

0706 981 680                                                                                   031 745 46 30


Nytt elavtal

NYTT EL-AVTAL            2020-01-01 till 2022-12-31

Vi kommer att fortsätta med individuell mätning för interndebitering. Föreningens kostnad utgår från El-leverantören på tre abonnemang, dvs samma som tidigare. Detta ger oss lägre totalkostnad. 

Ny El-leverantör från och med årsskiftet 2019/2020 är Skellefteå Kraft. 

Pris per kWh har generellt ökat  för alla leverantörer sedan vårt tidigare tecknades. Det som är förhandlingsbart är just kWh-priset. Övriga kostnader har vi svårt att påverka.  Vi har funnit att Skellefteå är något billigare, samt att det enbart är el från vattenkraft , dvs grön el.

Vi har därför valt Skellefteå Kraft då det är miljövänligt och inte dyrare än tidigare leverantör, som varit Vattenfall. Som medlem kan ni räkna med ca 10 öre  dyrare per kWh mot tidigare. Det nya avtalet hamnar på 46,1 öre/kWh fast pris bundet i tre år.   Priset per kWh är dock bara en del av totala kostnaden. Utöver detta tillkommer energi-skatt, effektavgift, fast kostnad samt el-certifikat.Husarbladet nr15 Januari 2020 (pdf 160KB)

INNEHÅLL                                                                  

- Ekonomi                        - Elavtal/Elkostnader     - Värmepumpar

- Underhåll                       - Sophantering               - Samverkan BRF  

- Fiberoptik                       - Övrigt     tidigare år

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS