Styrelse

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS

Styrelsen

 

Ordförande:

Tomas Björnankar

Husarvägen 9

tel: 0707-985668

 

Vice Ordföranden

Peter Karlsson - Husarvägen 39

 

Sekreterare

Conny Möller - Husarvägen 67

 

Kassör

Ralf Hjerpe - Husarvägen 5

 

Ledarmot

Conny Möller Husarvägen 67

 

STYRELSESUPPLEANTER

Susanne Reinink - Husarvägen 43

Ronnie Hjelm - Husarvägen 17

 

Valberedning

Bengt Åkesson - Husarvägen 69

Stig Arne Andersson - Husarvägen 65

 

Områdesansvariga

Område 1: Tomas Björnankar Husarvägen 9

Område 2: Peter Karlsson Husarvägen 39

Område 3: Conny Möller Husarvägen 67

 

Hustomte

Samtliga områden

(akuta problem med värmepannorna)

 

Gunnar Svensson

Husarvägen 21

tel: 0706-981680