2019

Brf Husaren informerar

Utskick 2019


Höststädning lördagen 19 Oktober kl:10.00

Lördagen 19 oktober är det dags för höststädning. Containrar kommer att placeras ut på sedvanliga platser dagen innan och hämtas på måndagen.

Placeringar:  Grönyta nedanför Husarvägen 27

                      Vändplats område 2

                      Parkeringsplats område 3.

Containrarna är endast avsedda för trädgårdsavfall, så passa på att ansa buskar och träd. I första hand gäller detta växtlighet runt gångvägar, parkeringsplatser och garage, dvs gemensamma områden. Samt lövkrattning, rensa från sly och ogräs på gemensamma ytor.


Husarbladet nr14 September 2019 (pdf 69,1KB)


Sophantering omr 3

Det råder parkeringsförbud på 2 platser i omr 3 på tisdagar mellan 8-16.

Detta för att sopbilen skall kunna vända säkert då de tömmer våra sopor, vänligenrespektera detta.


Välkommen till BRF HUSARVÄGEN utgåva 7, juni -19

Olika information om BRF Husaren.Renoveringsarbeten 2019 med start 1 juli

Preliminärt kommer arbetet att starta måndag 1 juli.

Den valda entreprenören detta år är WOS BYGG AB.

läs mer i länken ovan.


Årsredovisning inkl revisionsberättelse 2018


Kallelse till Årsstämman 24 juni


Vårstädning Lördag 4 maj


Maskinsopning 29 mars 

Om vädret tillåter kommer maskinsopningen av vägar göras V:13 fredagen 29 mars.

Sopa gärna av gruset ifrån gräsmattor så maskinen kan sopa upp detta. Även parkeringar behöver sopas av så även om bilar står där så kan maskinen ta detta grus som vi sopat fram.


Information ang den kommande ventilations rengörningen. Information om elförbrukning / Elåret 2018

Styrelsen har sammanställt max/min samt snittförbrukning enligt nedan, över de olika hustyperna inom BRF HUSAREN. Med denna information så hoppas vi att man kan bilda en uppfattning om sin egna elförbrukning i förhållande till liknande fastighetstyp/storlek inom föreningen.


Energideklarationer finns nu under Information i en egen flik.

Har lagt energideklarationer under varje bostad så man kan se sin klass.


tidigare år

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS